Welkom bij NLSAS

NL SAS is een overkoepelende vereniging voor schoonheidsspecialisten en cosmetisch werkende artsen. Onder de paraplu van NL SAS zijn twee Gildes actief: het Gilde van Cosmedische Schoonheidsspecialisten GCS en het Gilde van Medisch Esthetische Specialisten GMES. Hun doel is de belangen van beide beroepsgroepen te behartigen en de onderlinge samenwerking tussen deze cosmedische professionals te verbeteren.

Wat is ‘cosmedisch’?

NL SAS gebruikt het begrip ‘cosmedisch’ omdat we zien dat de grenzen tussen cosmetische en medische behandelingen steeds meer in elkaar overlopen. Een ontwikkeling die voor alle betrokkenen, en zeker ook voor de klant, veel kansen biedt. NL SAS helpt haar leden om deze kansen te benutten.

Wat heb ik als professional aan een betere samenwerking tussen schoonheidsspecialisten en cosmetische artsen?

Het werk van professionele schoonheidsspecialisten en esthetische artsen heeft steeds meer raakvlakken. De medische component van cosmetische behandelingen blijft bij wet strikt voorbehouden aan daartoe bevoegden (artsen en andere BIG-geregistreerden). Maar in de adviserende fase en in de voor- en nabehandeling van cosmetische ingrepen speelt de schoonheidsspecialist een cruciale rol. Een goede samenwerking leidt tot een completer behandelaanbod voor de klant, een meerwaarde van je eigen dienstverlening en – niet in de laatste plaats – tot betere resultaten.

Wat kan ik als schoonheidsspecialist of arts verwachten van de Gildes van NL SAS?

  • Dat zij je belangen behartigen als het gaat om wet- en regelgeving die ons vakgebied raakt.
  • Dat zij de positie van de zelfstandige ondernemers onder onze leden versterken, bijvoorbeeld in het geval van arbeidsongeschiktheid.
  • Dat zij zorgen voor een aantal professionele randvoorwaarden, zoals een klachtencommissie en een calamiteitenfonds.
  • Symposia, workshops en andere bijeenkomsten waarop kennisoverdracht, professionalisering en netwerken centraal staan.
  • En last but not least zorgen de Gildes ervoor dat ons cosmedisch vak een mooi beroep blijft, met een goed imago en grote professionaliteit.