Disclaimer

Bij het gebruik van deze website stemt u in met deze disclaimer.

Copyrights

Op alle door NL SAS verstrekte informatie via de website en op de vormgeving van de website is copyright van toepassing. Daarvan zijn die zaken uitgezonderd waarbij uitdrukkelijk vermeld is dat het copyright bij een ander berust. Zonder toestemming van NL SAS is het niet toegestaan om werken waarop het copyright van toepassing is openbaar te maken of te verveelvoudigen.

Persoonlijke gegevens

De gebruiker accepteert dat de door hem verstrekte persoonlijke gegevens aan NL SAS in een electronisch bestand kunnen worden opgeslagen. De geregistreerde gegevens kunnen worden gebruikt voor de realisatie van statistieken, de verzending van publiciteitsberichten, de administratie van diensten. NL SAS is verantwoordelijk voor deze bestanden. De rechthebbende heeft op elk moment het recht op toegang tot de betreffende bestanden, waarbij het recht kan worden utgeoefend wat betreft rectificatie, verwijdering en inzage zoals beschreven in de wetgeving voor de bescherming van persoonsgegevens.
De rechthebbende van de gegevens geeft uitdrukkelijk toestemming voor het gebruik van de gegevens voor de voorheen genoemde doeleinden van NL SAS, zowel als door die bedrijven die nodig zijn voor het verlenen van dezelfde diensten en producten zoals door gebruiker verzocht.
Tijdens uw bezoek aan de website worden algemene gegevens van uw computer in log-bestanden opgeslagen. In geval van misbruik kunnen deze gebruikt worden om uw bezoeken aan de website te monitoren of u de toegang tot de website te ontzeggen.
De gebruiker vrijwaart NL SAS van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en de kosten daarvan die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of misbruik van de website of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook.

Disclaimer

De informatie op deze website is met de meest grote zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks dat de inhoud van de website regelmatig wordt bijgewerkt, blijft altijd de mogelijkheid bestaan dat informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is.
NL SAS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik van teksten, foto’s, namen, woordmerken en logo’s welke vermeld staan op de website.
Bepaalde links leiden u naar websites buiten de website van NL SAS om.
NL SAS staat niet in voor de inhoud van de desbetreffende websites waarnaar wordt verwezen. NL SAS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, welke voortvloeit uit het gebruik van deze websites.
Mocht u onjuistheden aantreffen op onze website, wilt u dan zo vriendelijk zijn contact op te nemen met het secretariaat van de NL SAS op telefoonnummer 035 622 5836 of via email: info@nlsas.nl.