Gilde van Medisch Esthetische Specialisten

Het Gilde van Medische Esthetische Artsen is een van de twee gildes binnen NL SAS.

Het Gilde stelt zich ten doel de samenwerking met cosmedische schoonheidsspecialisten te verbeteren en de kwaliteit binnen de esthetische geneeskunde te borgen en te verhogen. Dit laatste gebeurt concreet door het bevorderen van de kennis en vooral ook de vaardigheden van degenen die werkzaam zijn in de esthetische geneeskundige praktijk. Het Gilde zet zich daarnaast actief in om de maatschappelijke belangen van haar leden te behartigen.

 

 • Het Gilde tracht haar doelstellingen onder meer te verwezenlijken door:
 • Het houden van deskundigheidsbevorderende activiteiten en bijeenkomsten;
 • Het faciliteren van een interactieve samenwerking met de bij het zuster-gilde aangesloten cosmedische schoonheidsspecialisten;
 • Het samenwerken met aanverwante organisaties, disciplines en verenigingen;
 • Het bevorderen van contact tussen de leden, onder meer door intervisie, intercollegiaal overleg, het houden van (multidisciplinaire) bijeenkomsten en congressen;
 • Het organiseren van geaccrediteerde intercollegiale toetsing;
 • Het bevorderen van praktijkgericht onderwijs;
 • Het ondersteunen van de praktijkvoering middels het aanreiken van een kwaliteitshandboek;
 • Het aanleveren van behandelprotocollen
 • Het ondernemen van andere activiteiten die de doelstellingen effectief ondersteunen;
 • Het bevorderen van voorlichting op elk terrein van de esthetische geneeskunde.

Meld je direct aan! De kosten voor het lidmaatschap bedragen € 400,- per jaar. 
Lees hier onze toelatingseisen.